dom

                                                 

 

 

                                         

NOWOŚCI: 

  

 

 

 

 

 

 

W drugą sobotę września (14.IX.2024) wykład z "NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE NATUROTERAPIĘ". Po wykładzie zebranie Zarządu. Zapraszamy i miłych wakacji!

   Składamy już  BIULETYN MEDYCYNY NATURALNEJ NR VI. Prosimy o ciekawe artykuły.

 

                                                                                                  

 

KURS TRENERSKI II STOPNIA, BIOENERGOTERAPII I WYŻSZYCH TECHNIK ODCZYTU I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Wg. autorskiego programu trenera psychobioenergetyki R.Ulmana

 

Kurs trenerski II STOPNIA, JEST KURSEM WYKORZYSTUJĄCYM WSZYSTKIE DOTYCHCZAS POZNANE PRZEZ UCZESTNIKÓW TECHNIKI ODCZYTU DRUGIEJ OSOBY na wszystkich możliwych poziomach (fizycznym, psychicznym i  duchowym)  z możliwością indywidualnej i wspólnej pracy nad sobą. W trakcie trwania ćwiczeń, w formie seminaryjnej, będzie powtarzana i przerabiana wiedza z podstaw bioenergetyki, zarządzania energią  i świadomością, czakroterapii, mowy ciała, analizy z ubioru i wypowiedzi oraz innymi informacjami i metodami odczytu w celu poszerzenia wiedzy o sobie i naszych relacjach   z innymi i światem zewnętrznym. Prowadzący dążył będzie do uruchomienia w uczestnikach możliwości szczególnej percepcji (TECHNIKI MENTALNE I AWATARU) i oddziaływania obejmującego duże spektrum energoinformacji od technik archaicznych (magii) do współczesnych (relacje na poziomie kwantowym). Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje szczerość, otwartość   i asertywność.  Kurs o dużym poziomie trudności.

TO JUŻ BYŁO:

 Tematy z ostatnich spotkań:

W drugą sobotę czerwca, 08.VI.2024 o godz.10.00 wykład i pokaz. Kwantowe uzdrawianie istota, filozofia i praktyka.

W drugą sobotę kwietnia, 13.IV.2024 o godz.12.00 odbędzie się zebranie sprawpzdawcze PCN a przed  nim o 10.00 wykład i pokaz Anity Lipkon a temat NEUROGRAFIKI. Zapraszamy i prosimy o przyniesienie drobnych darów na stół wielkanocny

Spokane członków stowarzyszenia i cechu odbyło się w budynku Mazowieckiej Izby Rzemiosła i P. przy ul. Smoczej 27. Tematem spotkania oprócz wspólnej medytacji było: " Geneza zachowań ludzkich na bazie wcześniejszych ( pierwotnych)zachowań ludzkich. Istota kodowania programów zachowań i emocji" R.Ulman, " Joga -droga do wyzwolenia" Agnieszka Wątróbska.

I kolejno w drugą sobotę lutego  (10 II 2024) o godz.10.00 "MASKA-obraz istoty człowieka" Edyta Ostrowska. Zapraszamy!

Hologram astralny człowieka w wymiarze przestrzennym i wibracji chromatycznej. Dokończenie. R.Ulman, S.Szymański oraz uczestnicy.
Zasada i kwas (PH) w rozwoju życia i jego właściwego funkcjonowania w naszych czasach. Teoria. Dyskusja po zapoznaniu się z tematem.

Uzależnienie emocjonalne i manifestowanie się przez pracę, alkohol, narkotyki, seks itd. Chemia uzależnienia i koncepcje psychologiczne. Test na uzależnienie. Beata Kalinowska-Skwaroń, Jerzy Krzyżaniak, R.Ulman i uczestnicy.  

W dniu 08.12.2023r. spotykamy się w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła przy ul. Smocza 27     o godz.16.30. Zapraszamy członków PCN i PSBUR. Spotkanie ma charakter integracyjny z okazji zbliżających się świąt. Prosimy o przyniesienie dowolnych DARÓW (coś na stół wigilijny ...owoce, słodycze itp.). Ponadto rozmowy odnośnie tematów z ostatnich spotkań i naszych przemyśleń.

16.06 Spotkanie poświęcone zjawiskom towarzyszącym terapii na pacjencie oraz wpływom tych zmian na najbliższe otoczenie. Dodatkowo  koncepcji elastyczności PÓL INFORMACYJNYCH przy ingerencjach w tzw. ścieżkę LOSU. Na ile możliwa jest hipotetyczna zmiana losu (choroba, głębokie uświadomienie). Tzw. "Rdzeń Losu" i przedział możliwych zmian. Prowadzi R. Ulman  i wolna trybuna. Przypadki naszych koleżanek i kolegów. Koncepcja losu wg HUNY. Ostatnie spotkanie przed wakacjami i końcem wojny U-R.  

  Spotkanie DRUGI PIĄTEK 12.05.23 Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów, Uzdrawiaczy i Radiestetów poświęcone będzie Sprawozdaniu rocznemu PSBUR za 2022r. i następującym zagadnieniom: " Praca czakr w cyklach dobowych, przy emocjonalnych zdarzeniach, w czasie snu", "Nowa interpretacja NICOŚCI CZY PUSTKI W Bardo", "Rola wizualizacji wskaźników stanów emocji i nie tylko w indukcji hipnotycznej" 

Maciej B. - "Wpływ środowiska naturalnego na emocję, a przepływ energii", R.Ulman - " . Avicenna i Paracelsus- medele uzdrawiania czy leczenia?"

Dn. 11.02.2023Temat spotkania:" Hipnoza terapeutyczna" - Wojciech Górecki, "Terapia I moje BHP" i uzdrawianie wg Beaty Kalinowskiej-Skwaroń i w miarę czasu "Uzdrawianie czy leczenie - koncepcje Paracelsusa i Avicenny"- wolna trybuna. Zapraszamy członków stowarzyszenia i cechu.

Spotkanie członków stowarzyszenia odbyło się w drugą sobotę stycznia14.01.20223 

Tematem spotkania dr Maciej N. "Medycyna i duchowość" i R.Ulman "Kolory  czakr i ich interpretacja. Typologia na bazie kolorów czakr". 

  Strona naszych kolegów naturopatów: www.naturopaci.com.pl , www.bioenergoterapeuci.com.pl 

NASZA MISJA

 Integracja środowiska bioenergoterapeutów nie działających zawodowo, zawodowych  (zarejestrowana działalność gospodarcza) i sympatyków po kursach bioenergoterapii. Propagowanie bioenergoterapii profesjonalnej (kod zawodu 323002 - rozp. MPPTiS z dn.10.XII.2000r.) jako terapii komplementarnej w stosunku do medycyny akademickiej.Jesteśmy już średnim personelem d.s. zdrowia! PKD bez zmian - 86.90.D.

PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI: SĄD REJONOWY DLA M-STA ST. WARSZAWY 

- SĄD GOSPODARCZY, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, 

ul. Barska 28/30;   02-315 WARSZAWA, NR POZYCJI REJESTRU: 0000179712, DATA WPISU -25.XI.2003/nr poz.1.

Adres pocztowy:
01-361 Warszawa ul. Legendy 6d
       email: bioenergoterapia@wp.pl
Generalna informacja: Ryszard Ulman (503 076 700) i Jarosław Cetens (501 167 396)
Nr konta PSBUR: Bank PEKAO SA 85 1240 5992 1111 0000 4775 4764
 
 [ Home ] ZARZĄD ] PRZEPISY OGÓLNE ] PREZENTACJA ] WIZYTÓWKI TERAPEUTÓW ]

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: lipca 01, 2024 (opracowanie RRUlman)