POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel. 22 6642116

 

 

 

WŁADZE PSBUR:

ZARZĄD PSBUR (Zebranie Walne 12.X.2020)

Prezes                                                                              inż. mistrz dypl. Ryszard ULMAN

Wiceprezes d/s prawno-organizacyjnych                             mgr mistrz dypl. Jarosław CETENS

Wiceprezes d/s ogólnych                                                           mistrz dypl.mgr Adam KICZKO

SKARBNIK PSBUR                                                                 bioterapeuta dypl.  Wiesława TRYC

SEKRETARZ   BIURA                                                                       vacat  

Komisja Rewizyjna                                                          lek. stom., mistrz dypl. Danuta Pałdyna

Członkowie Komisji                                                                           mistrz dypl. Andrzej Sońdka

                                                                                         bioterapeuta dypl. Barbara Pazik-Zajer

 Sąd Koleżeński                                                                 

Członkowie Sądu                                                                mistrz dypl. Andrzej BEDNARCZYK

                                                                                         mistrz dypl. Tomasz KRUK

                                                                                      

 

 

 

 

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: listopada 11, 2020 (opracowanie RRUlman)