POLSKIE

STOWARZYSZENIE BIOTERAPEUTÓW, UZDRAWIACZY

I RADIESTETÓW W WARSZAWIE

UL. LEGENDY 6D, tel. 22 6642116

 

 

 

PRZEPISY PRAWNE

ROZPORZĄDZENIE MPPTiS Z DNIA 10.XII.2002r. w sprawie klasyfikacji zawodu (obowiązuje od 01.01.2003r.

KOD: 514402   NAZWA: BIOENERGOTERAPIA

Synteza zawodu: Rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je przywracając swobodę przepływu bioenergii w organizmie, oczyszcza bioenergetycznie oraz zasila sfery bioenegetycznych niedoborów w celu pobudzenia naturalnych sił obronnych organizmu, wzmocnienia układu odpornościowego i przyspieszenia procesów regeneracji organizmu.

Zestaw zadań zawodowych: 

 

Ustawa o zaodzie lekarza: Wyciąg z Dziennika Ustaw  z 1997r. nr 28 poz.152

Przepisy Karne  (Odpowiedzialność karna)

Art.58

1. Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ustawie 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega karze pozbawienia wolności do 1 roku, ograniczenia wolności lub grzywny.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w sprawach, o które toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.

 

 

Send mail to bioenergoterapia@wp.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 2005 PSBUR
Ostatnia modyfikacja: listopada 26, 2015 (opracowanie RRUlman)